Communicatie.net
Bureau voor online communicatie

In de media

Nieuw Kenniswijkproject: Begraafplaatsenonline

Kenniswijk heeft deze week wederom een nieuw uniek project gelanceerd: www.begraafplaatsenonline.nl. Via de site, die in een experimentele fase verkeert, kunnen onder meer gegevens van begraafplaatsen, graven én overledenen worden gedownload. Ook kunnen nabestaanden grafrechten online betalen.

Het overzicht beperkt zich vooralsnog tot acht van de zestien begraafplaatsen in de gemeente Eindhoven. Maar er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een landelijke dekking, aldus woordvoerder Robert Hack van Communicatie.net, dat samen met kerkenadministratiebureau Boets VOF de grondlegger is van het project. Volgens Hack voorziet de nieuwe internetservice in een behoefte, hoewel een onlangs gestarte enquête onder Kenniswijk-bewoners dat nog moet uitwijzen.

Het grootste pluspunt is volgens Hack de mogelijkheid om online grafrechten te voldoen. "Het komt voor dat graven worden geruimd, zonder dat de nabestaanden daarvan op de hoogte zijn gebracht. Simpelweg, omdat ze niet getraceerd konden worden." Volgens Hack is het voor begraafplaatsbeheerders sinds een jaar of tien geleden een nieuwe wet in werking trad, een stuk lastiger geworden om nabestaanden op te sporen. "Voorheen was die informatie gewoon via de gemeente te verkrijgen", zegt Hack. "Maar dat mag dus niet meer."

Begraafplaatsen proberen vaak door middel van bordjes bij een graf waarvan de rechten zijn verlopen, de familie te traceren. Maar ook dat werpt niet altijd de gewenste vruchten af. "Begraafplaatsen hebben vaak weinig ruimte. Op een gegeven moment moet er plek worden gemaakt. Het is natuurlijk heel pijnlijk om op een kerkhof erachter te komen dat het graf dat je wilde bezoeken er niet meer is", zegt Hack.

Iedereen die het wil, kan op Begraafplaatsenonline zien wie waar begraven ligt, wanneer hij of zij is overleden en wanneer de termijn van de grafrechten afloopt. Op de site zijn ook ligplaatsen opgenomen, waarvan de grafrechten verlopen zijn. Een aantasting van de privacy is dat niet, vindt Hack. "De gegevens van overledenen vallen niet onder de bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat geldt wel voor nabestaanden, maar hun gegevens zul je dan ook niet vinden op de stie. Er is dus ook niet te zien wie er verantwoordelijk is voor de betaling van grafrechten."

Begraafplaatsen die zich vóór maart aanmelden, krijgen het eerste jaar een gratis vermelding op de site. Daarna gaat dat jaarlijks 185 euro kosten. Dat geld is volgens Hack snel terugverdiend: "Als begraafplaatsen van één graf de rechten online weten te verlengen, kunnen ze daar twee jaar lang hun abonnement van betalen."


Rob Burg.
Eindhovens Dagblad, vrijdag 21 januari 2005.