Communicatie.net
Bureau voor online communicatie

In de media

Informatie over graven komt op internet

Gegevens over gemeentelijke begraafplaatsen zullen op termijn allemaal te vinden moeten zijn op internet. Er is een speciale website in het leven geroepen, onder de naam www.begraafplaatsenonline.nl, die door de gemeenten in ons land van data wordt voorzien. De site is opgezet om snel informatie te kunnen geven over plannen om graven te ruimen en als uitvloeisel daarvan een mechanisme te hebben om eenvoudig grafrechten te kunnen innen. De gemeenten Apeldoorn en Hellendoorn bijten wat dit betreft de spits af.

[knip]


Automatiseringgids, vrijdag 21 oktober 2005.