Logo

Communicatie.net

Bureau voor online communicatie

E-mail: afzender verificatie

Belandt uw e-mail regelmatig in de spamfolders van uw klanten of leveranciers? Of komen uw berichten zelfs helemaal niet aan? Dan is uw mailserver waarschijnlijk onjuist geconfigureerd.

Tegen spam en internetfraude

In hun strijd tegen spam en internetfraude controleren steeds meer bedrijven en overheden of e-mailberichten wel verzonden zijn vanaf het domein dat in het e-mailadres van de afzender staat. Met andere woorden: als wij u een mail sturen vanaf , dan kijkt de mailserver van uw werkgever of provider of dat mailtje ook echt vanaf het domein Communicatie.net is verstuurd. Zo niet, dan gaat dat bericht naar uw spambox. Of wordt het geweigerd.

In dat laatste geval ziet u ons e-mailtje dus helemaal niet, en heeft u ook geen weet van het feit dat wij u iets gestuurd hebben. Nou hebben wij daar een stokje voor gestoken, maar weet u zeker dat uw e-mailberichten, net als die van ons, altijd aankomen?

Gelukkig kunt u dat vrij eenvoudig uitzoeken. Er zijn namelijk verschillende websites die de instellingen van uw mailserver kunnen controleren...

Controleer uw mailserver

Op Mail-Tester.com kunt u met behulp van uw eigen e-mailadres controleren of de mailserver die u gebruikt goed is geconfigureerd. Dat gaat zo:

  1. stuur een e-mail naar het adres dat in het kader staat. Let erop dat u de juiste uitgaande (SMTP) mailserver gebruikt:
    • als u een zakelijk e-mailadres wilt testen, moet u uw zakelijke mailclient en de SMPT-server van uw bedrijf gebruiken;
    • als u een privé-adres wilt testen, dient u uw eigen, persoonlijke e-mailprogramma en de SMTP-server van uw provider te gebruiken;
  2. zend een bericht dat vergelijkbaar is met een 'normaal' e-mailtje, dus mét onderwerp, inhoud en afzender (maar zónder gevoelige informatie);
  3. klik op de knop "Check vervolgens je score".
Mail-Tester.

Na enkele seconden wachten verschijnt de uitslag...

Mail-Tester.

Geen uitslag of een foutmelding? Dan heeft u per ongeluk de code (het unieke, slechts één keer te gebruiken e-mailadres) uit het kader verwijderd of is uw e-mailbericht (nog) niet ontvangen door door Mail-Tester.com.

Scoort u minder dan 10 uit 10? Dan moet u in actie komen. Controleer met name of de SMTP-server die u gebruikt correct is geverifieerd:

[SPF] Je server 255.255.255.255 is geautoriseerd om naam@domein.nl te gebruiken

Je DKIM-handtekening is geldig

Je bericht is geslaagd voor de DMARC test

Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) en Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) gaan identiteitsvervalsing, phishing en spoofing tegen:

  • SPF maakt het voor o.a. spamfilters mogelijk om te controleren of de mailserver waarmee u uw berichten verstuurt toestemming heeft om dat te doen;
  • DKIM voorziet elke e-mail die u verstuurt van een digitale handtekening. Daarmee kunt u bewijzen dat u de afzender bent. Alleen dan laten spamfilters uw bericht door;
  • DMARC is een uitbreiding op SPF en DKIM. Het bevat instructies voor de ontvangende mailserver, zoals: het e-mailbericht wel/niet vertrouwen en wel/niet doorlaten.

Corrigeer eventuele fouten

Als de SPF- en/of DKIM-instellingen van uw mailserver fouten bevatten, of zelfs helemaal ontbreken, is de kans groot dat uw e-mails niet aankomen. Neem in dat geval contact op met uw systeembeheerder of hostingprovider.

U kunt hem of haar eventueel ook vragen om de volgende tekst op te nemen in het zgn. DMARC-record van uw domein:

rua=mailto:rapporten@uwdomein.nl;

U ontvangt dan van sommige mailservers met enige regelmaat via e-mail een rapport waarin staat of uw e-mails zijn geaccepteerd of geweigerd. En waarom. Als uw SPF- en DKIM-instellingen correct zijn ziet dat er zo uit (excl. de rode pijltjes, die geven slechts aan waar u op moet letten):

<?xml version="1.0encoding="UTF-8?> <feedback>  <version>1.0</version>  <report_metadata>   <org_name>tweedekamer.nl</org_name>   <email>DAEMON-MAILER@mail43.parlement.nl</email>   <extra_contact_info></extra_contact_info>   <report_id>012ab3$cd4e567=8f901gh2i3456jk7@tweedekamer.nl</report_id>   <date_range>    <begin>1590883200</begin>    <end>1590969599</end>   </date_range>  </report_metadata>  <policy_published>   <domain>communicatie.net</domain>   <adkim>r</adkim>   <aspf>r</aspf>   <p>quarantine</p>   <sp>quarantine</sp>   <pct>100</pct>  </policy_published>  <record>   <row>    <source_ip>255.255.255.255</source_ip>    <count>1</count>    <policy_evaluated>     <disposition>none</disposition>     <dkim>pass</dkim>      <spf>pass</spf>     </policy_evaluated>   </row>   <identifiers>    <header_from>communicatie.net</header_from>    <envelope_from>communicatie.net</envelope_from>   </identifiers>   <auth_results>    <dkim>     <domain>communicatie.net</domain>     <selector>default</selector>     <result>pass</result>     </dkim>    <spf>     <domain>communicatie.net</domain>     <scope>mfrom</scope>     <result>pass</result>     </spf>   </auth_results>  </record> </feedback>

Kunt u er geen touw aan vastknopen? Niet getreurd, de XML to Human Converter maakt alle door u ontvangen rapporten leesbaar en begrijpelijk. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Wij helpen u graag bij het configureren van uw mailserver, maar we verlenen geen support op deze pagina. Het gebruik van bovenstaande informatie is bovendien geheel voor eigen risico.